Stipra ģimene – stipram novadam un valstij!

Ar jaunām un stiprām ģimenēm bagāts novads – tāda ir Mārupe. Tādai arī būtu jābūt visai valstij. Mārupe varētu būt miniatūrs ideālās Latvijas paraugs. Protams, arī mums Mārupē ir savi izaicinājumi, bet tos rada mūsu ātrie izaugsmes tempi. Salīdzinot ar citiem Latvijas novadiem esam “ekonomiskais tīģeris”. Mūsu izaicinājums ir salāgot ātro izaugsmi ar iedzīvotāju ikdienas vajadzībām. Arī demogrāfijā rādītāji ir vislabākie valstī. Mārupes novads cenšas palīdzēt savām ģimenēm, maksimāli nodrošinot izglītības un brīvā laika pavadīšanas iespējas. Novads atbalsta jaunos sportistus, mūziķus un māksliniekus. Mārupei jāturpina attīstīties kā ģimenei draudzīgam novadam, kur ikviens iedzīvotājs jūtas droši no bērna nākšanas pasaulē līdz pat vecumdienām. Ir jāpiebilst, ka tas notiek apstākļos, kad Mārupe iemaksā nesamērīgi lielas summas pašvaldību izlīdzināšanas fondā. Ir ārkārtīgi netaisnīga situācija, kurā Mārupei ir grūtības izbūvēt nepieciešamās izglītības iestādes mūsu jaunajai paaudzei, bet tikmēr Rēzeknes pilsēta pirms vēlēšanām par mūsu naudu uzdāvina brīvbiļetes saviem iedzīvotājiem. Šī cīņa mums vēl ir priekšā un šāds absurds ir jāizbeidz.

Attiecībā uz to, kas ir mūsu varā, Nacionālā apvienība Mārupē ir “iekustinājusi” kustību par labāku novadu. Valsts patriotisms savijas ar lokālo patriotismu. Novembra svētki ir pārtapuši par visa novada iedzīvotāju tautas svētkiem, kad mēs godinām savus karavīrus un Latvijas dibinātājus. Arvien vairāk patriotiskajos pasākumos piedalās mārupiešu ģimenes ar saviem bērniem – patriotisms jāaudzina jau no mazotnes! Īpaši gribētu izcelt patriotiskās basketbola spēles “Brīvības cīnītāju piemiņas kauss”, kas ir jauna tradīcija novadā, kura apvieno sportu, izglītojošas ekskursijas un patriotisko audzināšanu. Novads ļoti palīdz represētajiem, atbalstot pasākumus, kā arī ar nodokļu atlaidēm. Jāpiebilst, ka šeit esam pilnīgi vienoti savās domās ar citiem novada Domes deputātiem un par to ir liels prieks. Esam arī uzsākuši tūrisma attīstības programmu, kas ļauj iedzīvotājiem iepazīt mūsu novada vērtības. Šajā ziņā esam tālu priekšā, piemēram, Babītes novadam. Protams, darāmais vēl ir arī pašiem, bet pirmie un ļoti būtiskie soļi patriotisma veicināšanā novadā ir veikti.

Mēs esam nozīmīgs politiskais spēks visā valstī. Nacionālās apvienības ideāli un vērtības ir nemainīgi. Tādā ziņā mūsu priekšvēlēšanu piedāvājums ir vieglāk pasniedzams mārupiešiem, jo mums nav sevi jāizdomā no jauna. Mēs esam droša izvēle Latvijas un Mārupes patriotiem. Mēs turpināsim uzlabot Mārupes novada dzīvi, vienlaicīgi uzturot savu viedokli un neatkāpjoties no saviem mērķiem. Visiem mārupiešiem novēlu Latvijas simtgadi sagaidīt vēl drošākā, ekonomiski attīstītākā, latviskākā un ģimenēm draudzīgākā novadā!