Sadaļa: Mārupe

Ikdienas varonība

18 novembris

*Raksts publicēts novembra “Mārupes Vēstīs”

Novembris ir patriotu mēnesis, kad atzīmējam valsts svētkus. Tuvojoties Latvijas simtgadei, šie svētki iegūst īpašu nozīmību, dodot iemeslu atskatīties uz izšķirošajiem mūsu valsts tapšanas brīžiem. Vienlaikus arī jādomā ir par to, kā uz mūsu laiku atskatīsies pēc vēl simts gadiem dzīvojošie. Un vai vispār būs kādi, kas atskatās? Vai būs tie, kas jūt saikni ar šodienas mums, tāpat kā mēs jūtam saikni ar latviešu strēlniekiem un brīvības cīnītājiem? Brīvības cīņās kritušie izcīnīja iespēju mums šodien dzīvot savā valstī. Tas bija viņu upuris un viņi apzinājās, ka varētu iet bojā. Viņi darīja to, kas jādara.

Nesen pieminējām pirmos kritušos latviešu strēlniekus, kuri krita 1915. gada 25. oktobrī. Viens no viņiem – Jēkabs Voldemārs Timma – pirms savas nāves kādā vēstulē rakstīja: “Drīz mēs iesim cīņā par savu tēviju un brīvību, cīņā pret barbariem. Vai vinnēsim, vai paspēlēsim, to nezinām. Un ja mēs arī cīņu zaudētu, dzīvus mūs prūši rokā nedabūs un mūsu dzimtenē tie varēs ienākt tikai pār mūsu līķiem, asins peļķēm un gruvešu kaudzēm. Tad jums dzīvajiem būs ko pieminēt mūsu cīņas. Paliekiet visi mīļi sveicināti, sveicini no manis brāli un māsiņu. Kas zin, varbūt, ka mēs vairs nesatiksimies.”
Viņam bija tikai 19 gadu un viņš pieteicās brīvprātīgi. Pēc viņa sekoja vēl daudzi simti un tūkstošu kritušo. Latvijas neatkarība tolaik šķita vēl kaut kas tāls un nereāls, taču Jēkaba Timmas un daudzu tūkstošu cīnītāju sirdīs jau valdīja savas zemes saimnieka attieksme – lai notiek kas notikdams, bet mēs savu tēviju aizstāvēsim! Tā arī bija viņu varonība – varēšana un beigās arī uzvarēšana. 11. novembrī mēs godinām šos kritušos – gan latviešu strēlniekus, gan vēlākos brīvās Latvijas karotājus -, bet vienlaikus arī svinam viņu uzvaru. Uzvaru, kas nosargāja 1918. gada 18. novembrī dibināto valsti. Valsti, kuras mērķis ir rakstīts Satversmē: garantēt latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem.

Šodien mēs dzīvojam daudz drošākos apstākļos un uzdevumi ir citi. Ja latviešu strēlnieki un brīvības cīnītāji neatkarības liesmu izcīnīja, tad mums šī liesma jāuztur, lai tā degtu mūžīgi. Lai arī pēc simts gadiem būtu latvieši, kas kopā ar saviem bērniem 11. novembrī pieminēs kritušos Brīvības cīnītājus un varbūt arī atcerēsies mūs pašus – kā tiltu starp laikmetiem. Tāpēc šodienas varonība nevar izspausties kā tas bija 1915. gadā Tīreļpurvā, 1919. gadā Daugavmalā – un paldies Dievam, ka tā. Šodien varoņi var būt visi, jo ikviens, kas dod savu pienesumu latviešu nācijas, latviešu valodas un kultūras pastāvēšanai un attīstībai, ir brīvības cīnītāju darba augļu baudītāji un arī viņu darba mantinieki. Šodienas varonība var izpausties ikreiz, kad kāds izdara savu darbu labāk kā vakar; kad kāds palīdz citam tautietim, kas nonācis grūtībās; kad kāds izaudzinājis savus bērnus par krietniem pilsoņiem. Jau šodien mēs veidojam sava novada identitāti un kultūras mantojumu nākotnei. Tik tiešām, nav neviena, kas nevarētu būt varonis šodien – un varbūt tas nav mazāk grūti kā doties karā, jo no miera laika varonības ir grūti uztaisīt asa sižeta filmu. Varonis karā ir kā krītoša zvaigzne, kas mirdz spoži, bet īsi. Bet mums ir jādeg visu laiku. Kaut mums ikdienā būtu tā saimnieka attieksme kāda piemita Jēkabam Timmam un pārējiem Brīvības cīnītājiem. Pieminēsim viņus arī Mārupē – 11. novembrī.

Plkst. 17:00 sadziedāšanās ar NA jauniešiem pie Mārupes vidusskolas
Plkst. 17:30 Lāpu gājiens no Mārupes vidusskolas uz Mārupes kapiem
Plkst. 18:00 Piemiņas mirklis Mārupes kapos
Plkst. 19:00 Kārļa Kazāka koncerts Mārupes Kultūras namā

Stipra ģimene – stipram novadam un valstij!

Ar jaunām un stiprām ģimenēm bagāts novads – tāda ir Mārupe. Tādai arī būtu jābūt visai valstij. Mārupe varētu būt miniatūrs ideālās Latvijas paraugs. Protams, arī mums Mārupē ir savi izaicinājumi, bet tos rada mūsu ātrie izaugsmes tempi. Salīdzinot ar citiem Latvijas novadiem esam “ekonomiskais tīģeris”. Mūsu izaicinājums ir salāgot ātro izaugsmi ar iedzīvotāju ikdienas vajadzībām. Arī demogrāfijā rādītāji ir vislabākie valstī. Mārupes novads cenšas palīdzēt savām ģimenēm, maksimāli nodrošinot izglītības un brīvā laika pavadīšanas iespējas. Novads atbalsta jaunos sportistus, mūziķus un māksliniekus. Mārupei jāturpina attīstīties kā ģimenei draudzīgam novadam, kur ikviens iedzīvotājs jūtas droši no bērna nākšanas pasaulē līdz pat vecumdienām. Ir jāpiebilst, ka tas notiek apstākļos, kad Mārupe iemaksā nesamērīgi lielas summas pašvaldību izlīdzināšanas fondā. Ir ārkārtīgi netaisnīga situācija, kurā Mārupei ir grūtības izbūvēt nepieciešamās izglītības iestādes mūsu jaunajai paaudzei, bet tikmēr Rēzeknes pilsēta pirms vēlēšanām par mūsu naudu uzdāvina brīvbiļetes saviem iedzīvotājiem. Šī cīņa mums vēl ir priekšā un šāds absurds ir jāizbeidz.

Attiecībā uz to, kas ir mūsu varā, Nacionālā apvienība Mārupē ir “iekustinājusi” kustību par labāku novadu. Valsts patriotisms savijas ar lokālo patriotismu. Novembra svētki ir pārtapuši par visa novada iedzīvotāju tautas svētkiem, kad mēs godinām savus karavīrus un Latvijas dibinātājus. Arvien vairāk patriotiskajos pasākumos piedalās mārupiešu ģimenes ar saviem bērniem – patriotisms jāaudzina jau no mazotnes! Īpaši gribētu izcelt patriotiskās basketbola spēles “Brīvības cīnītāju piemiņas kauss”, kas ir jauna tradīcija novadā, kura apvieno sportu, izglītojošas ekskursijas un patriotisko audzināšanu. Novads ļoti palīdz represētajiem, atbalstot pasākumus, kā arī ar nodokļu atlaidēm. Jāpiebilst, ka šeit esam pilnīgi vienoti savās domās ar citiem novada Domes deputātiem un par to ir liels prieks. Esam arī uzsākuši tūrisma attīstības programmu, kas ļauj iedzīvotājiem iepazīt mūsu novada vērtības. Šajā ziņā esam tālu priekšā, piemēram, Babītes novadam. Protams, darāmais vēl ir arī pašiem, bet pirmie un ļoti būtiskie soļi patriotisma veicināšanā novadā ir veikti.

Mēs esam nozīmīgs politiskais spēks visā valstī. Nacionālās apvienības ideāli un vērtības ir nemainīgi. Tādā ziņā mūsu priekšvēlēšanu piedāvājums ir vieglāk pasniedzams mārupiešiem, jo mums nav sevi jāizdomā no jauna. Mēs esam droša izvēle Latvijas un Mārupes patriotiem. Mēs turpināsim uzlabot Mārupes novada dzīvi, vienlaicīgi uzturot savu viedokli un neatkāpjoties no saviem mērķiem. Visiem mārupiešiem novēlu Latvijas simtgadi sagaidīt vēl drošākā, ekonomiski attīstītākā, latviskākā un ģimenēm draudzīgākā novadā!

Par pārmaiņām novadā un korektu kritiku

Mārupe

*Publicēts „Mārupes Vēstis“ 2014. gada augusta izdevumā

Kā vienam no deputātiem, kam šis ir pirmais sasaukums, darbs pašvaldībā ir jauna pieredze. Jāsaka, ka to var izprast tikai no pašas sistēmas iekšpuses un daudz kas nav tik vienkārši, kā likās laikā, kad Mārupes domē viesojos vien kā parastais Mārupes iedzīvotājs. Jāatzīst, ka pašvaldības mehānisms bieži vien darbojas neatkarīgi no īslaicīgām pārmaiņām domes sastāvā, kas reizēm ir pozitīvi. Atbildīgam politiķim ir jāprot domāt nākamo paaudžu ietvaros. Kādu novadu atstāsim mūsu bērniem?

Viens no jautājumiem, kas šobrīd ir īpaši aktuāls, ir Jaunsardzes kustības attīstīšana novadā. Tas ir ilgtermiņa ieguldījums valsts drošībai, patriotisma stiprināšanai novadā un jauniešu veselīga dzīvesveida veicināšanā. Strādāsim, lai tas izdotos!

Tomēr, domājot par ilgtermiņa plānošanu, parādās svarīgs jautājums – kad šajā procesā ir būtiska jauno deputātu kritika un atšķirīgais skatījums? Šis nepārtrauktības princips nedrīkstētu kļūt par argumentu pret jebkādu atšķirīgu skatījumu, ja tas, protams, tiek izteikts pieklājīgā formā un neaizvainojot kolēģus. Gribētu salīdzināt pašvaldību ar lielu kuģi, kura kurss pēc stūres rata pagriešanas mainās lēni un pamazām. Turklāt vairums deputātu nav stūrmaņi. Tomēr mēs esam uz viena kuģa, un nav prāta darbs cīnīties par labāko kajīti (amatiem, atpazīstamību…) laikā, kad kuģis ir jāieved drošā ostā. Tāpēc uzskatu, ka daudzi konflikti un reizēm subjektīvi apvainojumi, no kuriem šī gada laikā esmu norobežojies, arī ir panākums. Protams, ja kuģis vārdā “Mārupe” brauc virsū sēklim, tad ir jāiejaucas, bet, kamēr tā nav, dažādi kašķi atņem enerģiju konstruktīvākām lietām. Tātad – jāspēj būt gan kritiskiem, gan konstruktīviem, ja to prasa novada iedzīvotāju interses, bet vienmēr saglabājot pieklājību.

Ir jāpanāk viena būtiska lieta – tā ir pozitīvas attieksmes iedzīvināšana. Un tas neattiecas tikai uz deputātiem. Ir jābūt brīvākiem savos domu lidojumos. Visur ir jāsaglabā attieksme – mēs to varam, Mārupe to var! Tik tiešām ir jāatzīst topošās novada tūrisma stratēģijas nozīme. Attīstot tūrisma jomu, mēs varam sakārtot vairākus jautājumus, kā infrastruktūra – velomaršruti, ceļazīmes; uzņēmējdarbības veicināšana – it īpaši mazajiem uzņēmējiem un amatniekiem; lokālpatriotisms – novada identitātes stiprināšana, savas vēstures izzināšana; mārketings u.c. Ciemojoties Ķekavā un Carnikavā, tūrisma darba grupa uz Mārupi atveda apņēmīgu noskaņojumu, jo šo novadu pieredze liecina, ka tūrismā viss ir iespējams, nepieciešama tikai iztēle un uzņēmīgums. Pārliecinājāmies arī, ka svarīga ir sadarbība ar kaimiņu novadiem un arī kāda centrālā ideja, kas saistītos ar novadu.

Ir zināma vilšanās par valsts attieksmi pret Pierīgu un Mārupi. Statistika liecina, ka Latvijas nākotne ir šeit, pie mums. Nekur citur nav tādi demogrāfiskie rādītāji! Nākamajā gadā tās ir 12 jaunas 1. klases. Novada dome, mani kolēģi un pašvaldības izglītības iestādes ir izdarījušas milzīgu darbu, lai Mārupes bērnus nodrošinātu ar kvalitatīvu izglītību. Mums tas ir jānovērtē un ar to jālepojas. Diemžēl šie pūliņi netiek novērtēti brīžos, kad tiek sadalīta Eiropas fondu nauda vai kad tiek maksāta nauda izlīdzināšanas fondos. Nauda ir jāiegulda tur, kur ir ģimenes, kur ir izglītoti un talantīgi cilvēki, kuri ir daudz panākuši pašu spēkiem un prasa tikai godīgu attieksmi. Šī kuģa – valsts – kursu pagriezt ir daudz grūtāk. Tomēr saglabāsim attieksmi, ka mēs varam visu. Arī šajā jautājumā!

Raivis Zeltīts
Mārupes novada Domes deputāts

Izmaiņas NA Mārupes nodaļā

599227_177198209084636_663865382_n

Varu visus Nacionālās Apvienības (NA) Mārupes nodaļas atbalstītājus informēt, ka NA Mārupes nodaļa ir sasniegusi jaunu stadiju, un tam seko pārmaiņu nepieciešamība, kurai esam apliecinājuši savu gatavību. Mēs sākām kā “Visu Latvijai!” Mārupes nodaļa, kļūdami par vienu no aktīvākajām partijas nodaļām, kam sekoja veiksmīga apvienošanās zem NA Mārupes nodaļas nosaukuma. NA Mārupes nodaļa turpināja un pacēla jaunā līmenī jau VL Mārupes nodaļas iesāktos darbus – talkas, lāpu gājienu, dazādas jauniešu aktivitātes-, kā arī organizēja pirmsvēlēšanu kampaņu, kas mums ļāva izcīnīt pārstāvniecību Mārupes novada domē. Un tieši tāpēc rodas šie jaunie apstākļi, kas mums prasa augt un mainīties. Par pārmaiņām, kas rodas izaugsmes, nevis stagnācijas rezultātā, ir tikai jāpriecājas.

Arī mārupieši devās Lāčplēša dienas lāpu gājienā

11.11.13
*Publicēts http://raiviszeltits.blogspot.com/ 2013. gada 13. novembrī
Turpinot pirms gada aizsākto tradīciju, Nacionālās Apvienības (NA) Mārupes nodaļa organizēja lāpu gājienu Mārupē.
Tajā piedalījās arī Latvijas Aizsargu Organizācijas pārstāvji. Pasākums sākās pie Mārupes vidusskolas, kur dziesmas dziedāja NA jaunieši un ar uzrunām uzstājās Mārupes novada domes deputāti Raivis Zeltīts un Andris Puide, kuri lika aizdomāties par latviešu tautas uzvarām pagātnē, mūsu senču lielo drosmi un tās nozīmi šodien.Tāpat kā pirms gada, lāpu gājiens noritēja no Mārupes vidusskolas līdz Mārupes kapiem, kur lāpu tas saplūda ar pašvaldības organizēto piemiņas brīdi pie represijās cietušo pieminekļa. Pēc tam pasākuma apmeklētāji devās nolikt ziedus un svecītes pie Mārupes Lāčplēša Ordeņa kavalieru atdusas vietām.

Dažas pārdomas par braukšanas maksas palielināšanu pierīdzniekiem

rīgassatiksme
*Publicēts http://raiviszeltits.blogspot.com/ 2013. gada 2. oktobrī
Pieņemu, ka stāsts par Rīgas pašvaldības plāniem palielināt braukšanas maksu nedeklarētajiem iedzīvotājiem ir vairāk vai mazāk zināms. Saprotu, kāpēc dažādas runas par sēņu un tomātu nodokļiem varētu šķist pievilcīgas, taču domāju, ka šo jautājumu nevajadzētu uzstādīt kā konfliktu starp Pierīgas un Rīgas iedzīvotājiem. Tieši to vēlas tie, kuri var tīri labi iztikt bez Mārupes tomātiem un Garkalnes sēnēm, jo Krievijas vēstniecības kaviārs ir pierastāks. Pat ja šādi priekšlikumi būtu reāli, tad tā būtu tikai ieriebšana pašu līdzcilvēkiem Rīgā. Šajā jautājumā redzu trīs galvenos aspektus.
 

Pirmās 100 dienas kā pašvaldības deputātam

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
* Publicēts http://raiviszeltits.blogspot.com/ 2013. gada 27. septembrī 
Aprit 100 dienas, kopš sācis darboties Mārupes novada Domes jaunais sasaukums. Pirmajā brīdī varētu šķist ilgs laika posms, tomēr jāsaka, ka laiks ir paskrējis nemanot. Organizēt nodaļas pasākumus un vēlēšanu kampaņu ir viena lieta, bet ar pilnu atbildību lemt par novada saimnieciskās dzīves jautājumiem (un apmēram 99% lemjamo jautājumu ir tieši saimnieciski) ir pavisam kas cits. Šeit dalīšos ar dažām savām atziņām par darbu pašvaldībā un politiku pašvaldībās kā tādu.

Par NA rezultātiem Mārupes novada domes vēlēšanās

* Publicēts http://raiviszeltits.blogspot.com/ 2013. gada 2. jūnijā

Pirmo reizi nacionālisti būs pārstāvēti Mārupes novada domē! Mūsu sasniegtais rezultāts, manuprāt, ir ļoti labs – gandrīz 11% atbalsts ir skaitlis, ar ko ir jārēķinās arī citām politiskajām partijām novadā. Tas mums izdevās par spīti ļoti spēcīgai konkurencei, samērā maz zināmiem kandidātiem, minimāliem ieguldījumiem reklāmā, kā arī faktam, ka līdz šim nebijām pārstāvēti novada domē. Esam apsteiguši tādas partijas kā Vienotība, Iedzīvotāji un Latvijas Zaļo partiju. Saku lielu paldies visiem, kuri šajās vēlēšanās izlēma atbalstīt tieši Nacionālo apvienību (NA). Protams, esmu arī priecīgs par lielo atbalstu man personīgi – esmu tikai ierindas mārupietis un manā rīcībā bija vienīgi pārliecība un griba darboties, tāpēc lielais plusiņu skaits man ir liels pagodinājums un arī mudinājums nepievilt uz mani liktās cerības.

Aicinājums mārupietim!

* Publicēts http://raiviszeltits.blogspot.com/ 2013. gada 30. maijā
Ir palikušas vien pāris dienas līdz 1. jūnijam, kad visā Latvijā cilvēki dosies pie vēlēšanu urnām un izdarīs izvēli par to, kas nākamos 4 gadus saimniekos viņu pašvaldībā. Latvijā ir raksturīga zema aktivitāte pašvaldību vēlēšanās – gandrīz visos novados tā svārstās starp 50-60%. Kļūdās tie, kuri domā, ka viņu balss jau neko neizšķirs. Laikam labāku piemēru par situāciju Mārupē pirms 4 gadiem atrast nevarētu – toreiz Tēvzemei un Brīvībai/LNNK iekļūšanai Mārupes novada domē pietrūka vien 25 balsu. Ja toreiz būtu izdevies panākt mērķi, tad šobrīd mēs darbotos no pilnīgi citām pozīcijām un jau būtu īstenojuši lielu daļu no tā, kas ir iekļauts mūsu programmā šajām domes vēlēšanām. Esmu pārliecināts, ka Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” spēku pieaugums gan valstiski, gan novadā nozīmē to, ka mēs šogad pārvarēsim 5% barjeru un darbosimies nākamajā domes sasaukumā. Taču atslābt nedrīkst!

Par latvisku Mārupi!

923331_254731034664686_32123156_n
* Publicēts http://raiviszeltits.blogspot.com/ 2013. gada 21. maijā
Intervija saistībā ar Mārupes novada domes vēlēšanām
 
Imants Rākins: Mārupes novada domes vēlēšanās startē 9 partiju kandidātu saraksti. Ar ko atšķiras Nacionālās Apvienības saraksts?
Raivis Zeltīts: Pirmkārt, NA ir apvienība, kas ir pārstāvēta gan Saeimā, gan valdībā, līdz ar to mūsu iespējas valstiskā līmenī panākt Mārupei labvēlīgus lēmumus ir daudz lielākas, kā daudzajām sīkpartijām novadā. Otrkārt, jāuzsver, ka manis vadītā NA nodaļa Mārupē ir pastāvīga struktūrvienība, kas darbojas jau vairākus gadus, un ar to atšķiramies no steigā izveidotajiem partiju sarakstiem, kādu diemžēl Mārupē ir vairums. Darbojoties ar pozitīvā nacionālisma ideju sirdīs, mēs esam daudz panākuši, arī neesot pārstāvēti novada domē. Treškārt, neviena cita partija nav spējusi pulcēt tik daudz patriotisku jauniešu – pēcbarikāžu paaudzi-, kuri politikā nāk ar pilnīgi jaunu pieeju. Mūsu  draugiem.lv lapai ir vairāk nekā 550 sekotāju no novada – skaitlis, par kuru citas partijas var vien sapņot. Mēs nekad reklāmās neieguldīsim tādas naudas summas, kā mūsu konkurenti, taču labi zinu, ka tikai tai partijai, kurai ir jauniešu atbalsts, pieder nākotne Mārupes novadā. Tāda partija ir Nacionālā apvienība.